Pulmoner Hipertansiyon

Horlama ve Pulmoner Hipertansiyon (Akciğer Damarı Hipertansiyonu)

Pulmoner hipertansiyon genellikle kronik bronşite bağlı gelişmektedir. Ancak uyku apne sendromu da pulmoner hipertansiyona yol açmaktadır. Gece boyunca tekrarlayan kan oksijen düzeyi düşüşünün bu hastalıktan sorumlu olduğu düşünülmektedir .

Tıkayıcı uyku apnesi olan hastaların %17’ sinde pulmoner hipertansiyon vardır.

Bacak ödemi Obstrüktif uyku apne sendromunun bir belirleyicisidir.