Görsel Anlatım

HORLAMANIN CERRAHİ TEDAVİSİ

Horlama ve uyku apnesinin cerrahi tedavisinin belirlenmesinde multidisipliner bir yaklaşım gerekir. Horlama ve uyku apnesinin ortaya çıkarttığı komplikasyonların ciddiliği , gün boyu uykululuk hali , sosyo-ekonomik olumsuz etkileşimler cerrahi tedavide önemli faktördür.Öncelikle tedavi daima nedene yönelik olmalıdır. Daha basit ve yan etkileri daha az girişimden başlanarak , daha büyük ve daha komplike girişimlere doğru ilerlenecek şekilde aşamalı tedavi yapılmalıdır. Tedavinin her aşamasında amaçların iyi belirlenmesi gerekir. Burada üst hava yollarında belirgin , saptanmış patolojisi bulunan , medikal tedavi ile kontrol edilemeyen ve yaşam şekilleri diğer tedavi seçeneklerine olanak vermeyen hastalar için cerrahi tedavi gereklidir.

Görseller için lütfen ilgili metinlerin sağ alanında yer alan ikonunu tıklayın !

GÜNÜMÜZDE KABUL EDİLEN CERRAHİ YÖNTEMLER

ADENOİDEKTOMİ ( Geniz etinin alınması ) : Bu operasyon çoğunlukla çocuk yaş grubunda yapılır ve bir çok hastada tonsilektomi ile birlikte çok etkili olan girişimdir. Bu yöntem ile cerrahi tedavi oranı çocuklarda çok yüksektir. Günümüzde geniz etinin alınması birkaç farklı yöntemle yapılabilir .

– Klasik yöntem ile adenoidektomi
– Koblatör kulanılarak yapılan adenoidektomi
– Mikrodebrider ( Shaver ) kullanılarak yapılan adenoidektomi
– Plazma Knıfe ( Radyofrekans knife )ile yapılan adenoidektomi

TONSİLLEKTOMİ ( Bademciğin alınması ): Eğer bademcikler çok iri ise çocuk yaşlarında yada ilerlemiş yaşlarda da alınabilir. Yetişkinlerde tonsillektomi sıklıkla diğer cerrahi yöntemlerle kombine edilir.Günümüzde tonsillektomi için gelişmiş bir çok teknik kullanılır.

– Klasik yöntem ile yapılan tonsillektomi
– Mikrodebrider kullanılarak yapılan tonsillektomi
– Koter yardımı ile yapılan tonsillektomi

Koblatör kullanılarak yapılan tonsillektomi
– Radyofrekans ile tonsil ablasyonu
– Lazer kullanılarak yapılan tonsillektomi
– Plazma Knıfe ile yapılan tonsillektomi
– Welding tonsillektomi

NAZAL ( BURUNA YÖNELİK ) CERRAHİ :

– Septoplasti (SMR – Burun orta bölümü eğriliğinin düzeltilmesi ) : Bu operasyon, doğuştan gelen yada sonradan çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkan burun orta bölümü eğriliğinin ( Septum deviyasyonu ) düzeltilmesi işlemidir.Var olan kemik ve kıkırdak eğriliği düzeltilip orta hatta alınır. Burun pasajı mümkün olduğunca açılır. Horlamada cerrahi tedavinin ilk aşaması olarak yapılabildiği gibi diğer yöntemler ile kombine olarak yapılabilir.
– Septorinoplasti : Burada burun eğriğinin düzeltilip , burundan sağlıklı nefes almanın sağlanması ile beraber burun şeklide düzeltilir.
– Burun içi konka ( Turbinat – Burun eti ) küçültülmesi; Burun içinde her iki tarafda alt, orta ve üst olmak üzere var olan ve burunda önemli fonksiyonlar üstlenen burun etlerinin normalden büyük olması durumunda farklı yöntemler kullanılarak bunların küçültülmesi işlemidir.
– Konka rezeksiyonu ; Burun etlerinin kısmi olarak kesilerek küçültme işlemidir.
– Konka elektrokoterizasyonu : Koter kullanılarak mukoza altına girilerek konkanın küçültülmesi işlemidir.
– Radyofrekans ile konka küçültülmesi
– Mikrodebrider ( Shaver ) kullanılarak submukozal olarak konka küçültülmesi
– Konka SMR ‘ı: Mukoza altına girilerek konka içindeki büyük kemik yapısının kısmen çıkarılmasıdır.

Nazal Polipektomi

Burun içinde normalde var olmayan , ancak bazı hastalarda çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkabilen , üzüm gibi görünümlü ve ciddi anlamda burun tıkanıklığına neden olan yapıların temizlenmesi işlemidir.

Nazal Valv Cerrahisi : Nazal Valv yetmezliği ; Burunun hemen girişinde ( Eksternal nazal valv ) yada biraz içeride ( İnternal nazal valv ) yapısal olarak mevcut olan ama sıklıkla bir müdahele sonrasında ortaya çıkan , burun yan kanatların özellikle nefes alma esnasında çökmesi ile burundan sağlıklı nefes alamama problemidir. Bu problem ya bazı genişletici aparey- protezler ile çözülür yada kalıcı olarak nazal valv’e yönelik cerrahi işlemeler ile düzeltilir.

– U.P.P.P. ( UVULO-PALATO-PHARYNGO-PLASTİ ): Bademcikle beraber küçük dilin kısmen yada tamamen alınması, aynı esnada yumuşak damağa yönelik cerrahi işlemdir.

– TRANSPALATAL ADVANCEMENT PHARYNGOPLASTY : Transpalatal ilerletme faringoplasti ; Sert damakta mukoza altına girilip sert damaktan şerit şeklinde kısmi parça çıkarılma işlemidir.

– MİNİMAL İNVAZİV SUBMUKOZAL GLOSSEKTOMi – Dilin orta kısmından kısmi doku çıkarma işlemi ile genel anlamda dil kökünde küçülme – hacim azalması sağlanması işlemidir.

– GENİOGLOSSUS ADVANCEMENT; Genioglossus ilerletme işlemi , Büyük dil kökünü bir miktar öne alıp nefes yolunu tıkamasına engel olmak amacıyle yapılan işlemdir. Alt çene ön kısmından dikdörtgen şeklinde kısmi kemik çıkarılır.farklı pozisyonda öne sabitlenir.

Radyofrekans Cerrahisi

– Alt Konkanın Rdayofrekans ile küçültülmesi ; Muayene şartlarında da rahatlıkla yapılabilen, 10-20 dakikada sonlanan ve olumlu sonuçlar veren pratik bir işlemdir.
– Radyofrekans ile TONSİL Ablasyonu : Büyük tonsillerin ( bademciklerin ) radyofrekans yardımı ile küçültülme işlemidir.
– Yumuşak damağa yönelik radyofrekans uygulaması : Bu işlemde özellikle düşük damak kavsi ,fazla yumuşak ve düşük uvula ( küçük dil ) olan hastalarda belirli noktalara radyofrekans uygulaması ile bu bölgede küçülme ve sertleşme sağlanması amaçlanır.
– Dil köküne yönelik radyofrekans uygulaması: Dil kökünün büyük ve uyku esnasında solunum yolunu daraltacak- tıkayacak gibi olması durumunda radyofrekans uygulanarak dil kökünde hacim-völüm azalması sağlanır.

Endoscopic Coblation Lingual Tonsilectomy

Koblatör yardımı ile endoskpoik olarak dil kökünde bulunan iri tonsillerin alınması –küçültülmesi yöntemidir.

LAUP ( Laser Assisted Uvuloplastoplasty )

Lazar yardımı ile yapılan uvula ( küçük dil ) ve yumuşak damağa yönelik küçültme işlemidir.

CAPSO ( Cautery-Assisted Palatal Stiffening Operation )

Koter yardımıyla uvula ve yumuşak damağa yönelik küçültme işlemidir.

Dik Kökü Askısı ( Sleep-In Tekniği , Glossomandibulopeksi )

Alt çeneye yerleştirilen özel vida ve bu vidaya tespit edilen özel süturun dilin arka- dil kökü kısmından geçirilip dilin öne alınması işlemidir.

Maksillo-Mandibuler İlerletme : Hem alt , hem üst çenenin kesilerek öne alınması ve özel yöntemlerle vidalanarak sabitlenmesi , böylece dilin kısmen öne alınması ,uyku esnasında dilin arkaya kaçarak solunum yolunu tıkamasının önüne geçilmesi işlemidir.

Hyoid Suspensiyonu : Bu yöntem özellikle dil ve dil kökünün büyük olup uyku esnasında nefes yolunu tıkadığı hastalarda tercih edilen bir yöntemdir. Dil kökündeki Hyoid kemik ile Tirid kıkırdağın kalın sağlam sütur- dikişler ile bağlandığı ve böylece dil kökün kısmen aşağıya ve öne çekildiği bir yöntemdir.

Lateral Pharyngoplasty : Öncelikle badencikler çıkarılır. Sonra altta kalan kas özel bir şekilde kesilir, yan taraflara dikilerek ağız içindeki hava pasajı genişletilir.

Uvulopalatal Flep : Uvula ( küçük dil ) ve hemen üstündeki bölgeden insizyon yapılıp ,uvulanın yukarıya dikilmesi işlemidir.

Zetaplato – Pharyngoplasty ( Z – Plasty) : Uvula ve yumuşak damak kısmının mukoza bölgesinin kelebek şeklinde kesilip , çıkarılıp , tekrar şekillendirilerek süture edilmesi işlemidir.

Pillar İmplant : Özel bir alet yardımı ile sert damak ile uvula arasında kalan yumuşak damak bölgesine bir birine paralel olarak 3 adet çubuk konulması , bunlar ile bu bölgede sikatris oluşumu , sertleşmenin sağlanması ile horlamanın azaltılması –giderilmesi işlemidir.

Snare Uvulectomy : Bir ans yardımı ile uvula ( küçük dil ) nın alınması işlemidir.

Injection Snoreplasty : Yumuşak damağın belirli bir bölgesine sertleştirici –katılaştıcı bir madde verilmesi ,böylece bu bölgede sertleşmenin sağlanması işlemidir.

Pang’ın Yumuşak Damağa Yönelik Minimal Inzaviye Cerrahisi : Yumuşak damakta dikdörtgen şeklinde mukoza çıkarılması ve açıklığın 3-0 Vivryl ile çok sayıda dikiş atılarak dikilmesi işlemidir.

Midline Laser Glossectomy with Linguoplasty : Lazer yardımı ile büyük olan dilin orta hattından ve dil köküne yakın kısım büyük dil ve Dil kökü nün kısmi çıkarılması ve böylece büyük dil kökünün küçültülmesi işlemidir.

Multilevel Surgery ( Hyoid Susp, Radyofrekans, UPPP, Genioglassal İlerletme) : Tıkayıcı uyku apnesi ciddi boyutta olan bazı hastalarda bir çok cerrahi teknik bir arada uygulanabilir.

Tracheotomy : İleri derecede kilolu olup diğer tüm yöntemlerden fayda sağlayamayan ,kalp problemleri ortaya çıkan ve oksijen saturasyonu % 50 ‘ nin altına düşen hastalarda uygulanır.