Hamilelik ve Horlama

Gebelikte HorlamaYapılan araştırmalar hamilelik öncesinde horlama şikayeti olmayan kadınların yüzde 11,7’sinin hamilelik döneminde horlamaya başladıklarını ortaya koydu. Aynı zaman da horlayan hamile kadınların yüzde 20 sinde gebeliğe bağlı hipertansiyon sorunu olduğu, bu sorunun horlamayan hamilelerde yüzde 11’ e düştüğü saptandı.
Araştırmacılar horlamanın hamilelerde gebelik öncesi döneme ve hamile olmayanlara göre anlamlı derecede fazla olduğu ve horlamanın gebelik hipertansiyonu için risk faktörü olduğu sonucuna varmışlardır.

Bundan önceki makalemiz İnsulin Direnci hakkında detaylı bilgi içermektedir. İnsulin direnci nedir Uyku Apnesine ne gibi etkisi vardır bütün ayrıntıları ile kaleme aldık.